Eric Arends

Curriculum Vitae

WERKERVARING
nov. 2003 - heden: Tessella plc (Den Haag, Nederland)
Tessella is een ICT-dienstverlener voor wetenschappelijke en technische ondernemingen.
 • technisch manager voor vestiging (sinds apr. 2008):
  • acquisitie & relatiebeheer
  • personeel & organisatie
  • werving & selectie
 • projectleider van kleine en middelgrootte projecten (sinds apr. 2005):
  • acquisitie
  • planning
  • uitvoering
  • beheer
 • sofware engineer van desktop- en webapplicaties ter ondersteuning van onderzoeksprocessen in de energie, chemie en Life Sciences:
  • eisenvergaring
  • ontwerp
  • implementatie
  • testen
  • ondersteuning
maa. 1998 - apr. 2003: FOM-Instituut voor Plasmafysica “Rijnhuizen” (Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie, Nieuwegein, Nederland) in samenwerking met UKAEA Fusion (United Kingdom Atomic Energy Authority, Oxfordshire, United Kingdom)
UKAEA Fusion onderzoekt - als onderdeel van een wereldwijd programma - de potentie van kernfusie als een toekomstige energiebron d.m.v. het MAST experiment. MAST is een project van een internationale groep van 50 wetenschappers en ingenieurs.
Promotieproject:
 • verantwoordelijk voor Thomsonverstrooiingdiagnostiek voor het meten van plasmadichtheids- en temperatuursverdeling
 • onderzoeken experimentele resultaten:
  • data-analyses en fouten-analyses
  • numerieke simulaties
  • interne en externe presentaties en publicaties
 • software-ontwikkeling:
  • data-analyses
  • snelle en efficiente data-opslag en verwerking
  • grafische data-presentaties
 • begeleiding universitair student
 • voorlichting geven van rondleidingen op het MAST experiment
nov. 1997 - maa. 1998: Energie Delfland N.V. (Delft, Nederland)
Energie Delfland N.V. is een leverancier van energie en water in regio Delft.
data-analyst op de Personeelsafdeling: ontwerp en implementatie van een databasesysteem voor competentie-analyses
sep. 1997 - okt. 1997: Uitzendwerk (Randstad, Nederland)
marketing, bouw, archivering
jan. 1995 - mei 1997: Interfacultair Reactor Instituut (Delft, Nederland)
afstudeerproject: experimentele studie van twee-fasen stroming in natuurlijke-circulatie kokend water splijtingsreactoren: vloeistofdynamica, stralingstechnieken, tomografie (eerst deeltijd, later voltijd)

OPLEIDINGEN
maa. 1998 - apr. 2003: Doctoraat Technische Natuurkunde
FOM-Instituut voor Plasmafysica “Rijnhuizen” (Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie, Nieuwegein, Nederland) in samenwerking met UKAEA Fusion (United Kingdom Atomic Energy Authority, Oxfordshire, United Kingdom)
proefschrift: Density gradients is spherical tokamak plasmas, Technische Universiteit Eindhoven, 2003 (Nederland)
promotoren: prof.dr. N.J. Lopes Cardozo en prof.dr. F.C. Schüller (Universiteit van Utrecht)
co-promotoor: dr. M.J. Walsh (UKAEA Fusion)
aug. 1991 - mei 1997: Doctoraal Technische Natuurkunde
Technische Universiteit Delft (Nederland)
Interfacultair Reactor Instituut (Delft, Nederland)
specialisatie: Reactor Fysica
begeleider: dr. T.H.J.J. van der Hagen (Interfacultair Reactor Instituut)
aug. 1985 - mei 1991: VWO
Leeuwenhorst College (Noordwijkerhout, Nederland)

CURSUSSEN
jun. 2006: Software Engineering, Open Universiteit (Nederland)
feb. 2005: Project Management, Open Universiteit (Nederland)
dec. 2001: Management training, Universiteit Nijenrode Business School (1 week, Breukelen, Nederland)
sep. 1999: Carolus Magnus Summer School on Plasma Physics, Trilateral Euregio Cluster (2 weken, Maastricht, Nederland)
jul. 1998: Culham Summer School on Plasma Physics, UKAEA Fusion (2 weken, Oxfordshire, United Kingdom)
apr. 1995: Stralingshygiëne niveau 5B (Interfacultair Reactor Instituut, Delft, Nederland)